Facebook Facebook
Tilmelding til Brandts Nyhedsbrev

Foto: Astrid Kruse Jensen


Astrid Kruse Jensen
Disappearing into the Past 
30. november 2012 - 3. marts 2013

 

Se film om Astrid Kruse Jensen i samarbejde med Louisiana Channel 

Udstillingen "DISAPPEARING INTO THE PAST", der består af omtrent 35 fotografier og installationer, sætter fokus på erindringen. Med et gammelt polaroidkamera og film, der har overskredet deres holdbarhedsdato, søger Astrid Kruse Jensen igennem sine motiver at mime en glemt verden med indtryk fra barndommens univers og naturens skjulte uskyld.

Den dobbelttydige titel henviser også til de forældede polaroiders skrøbelighed. De kemiske processer i de udløbne polaroidfilm skaber ukontrollerbare resultater både i farve og udtryk. De minder derfor om de flygtige glimt, vi pludselig erindrer fra en 'glemt' fortid.

Astrid Kruse Jensen har i dette projekt søgt helt nye veje i sin tilgang til fotografiet. Hvor hun i sine tidligere projekter brugte avancerede fotografiske teknikker, bruger hun i dette projekt polaroid kameraer, som ikke rummer den samme kapacitet og ikke magter den samme detaljeringsgrad. I valget af uperfektion og ukontrollerbarhed ligger ikke blot ønsket om at udfordre vante arbejdsmetoder gennem de sidste 14 år; der ligger også i høj grad en umiskendelig erkendelse af sårbarhed, et ønske om at give slip – og lade sig drage af et materiale, der ikke er muligt at kontrollere.

Som en del af udstillingen vises filmen The house inside her
Instruktion: Astrid Kruse Jensen og Pernille Rose Grønkjær, 2011

Filmen har ingen egentlig handling. I stedet for at følge en kronologisk fremadskridende fortælling må beskueren overgive sig til et poetisk billeddigt, hvor man selv skaber sammenhænge og betydning. Filmens traditionelle parametre som tid og fortælling er sat delvis ud af spil. Billedsiden er altdominerende, mens manuskript og handling er trængt i baggrunden. Resultatet er et både sanseligt og forførende billedunivers, der bevæger sig i grænseområdet mellem drøm og virkelighed. Billedsiden har karakter af en række tableauer eller kompositioner, som fx glassene med vand på den blanke bordplade, eller sekvensen, hvor manden holder en stak sirligt arrangerede papirer, mens konturerne af den kvindelige hovedperson anes bag glasdøren. Det er ikke kun kronologien, der er sat ud af spil i filmen, men også det realistiske rum. Naturlovene er ophævet, og rummet er i højere grad et psykologisk rum.

Still fra filmen The house inside her